Ecologische spiritualiteit met Prof. Dr. Paul de Blot

Recent was ik deelnemer aan het werkcollege van de 92 jarige prof. Dr. Paul de Blot. Nog altijd een bevlogen mens. Om maar direct van wal te steken: ecologische spiritualiteit is volgens de Blot een andere weg dan die van de “reguliere” spiritualiteit. Een lastig onderwerp om op papier te zetten, want het was vooral een ervaringsgerichte avond.

Verhalen met wijsheid

We beginnen de avond met een verhaal over ‘domoor’ en twee slimme prinselijke broers. Het is domoor die op drie cruciale momenten zijn hart laat spreken en daarmee versteende mensen uit een paleis weet te bevrijden. Domoor staat symbool voor de liefde voor de natuur en de mens. Maar ook voor een ander spiritueel pad. “Het leven bestaat niet uit kennis, maar uit verhalen zegt de Blot.” Kennis is als een foto. Dat is een momentopname. Een schilder brengt meerdere momenten samen in de diepgang van een schilderij. Daarmee vertelt de schilder een verhaal. Iedereen en alles heeft een uniek verhaal en toch bestaan er universele wijsheden en die lezen we in verhalen.

Geluk bestaat niet

Geluk bestaat volgens de Blot niet: “er zijn vonkjes van geluk”. Deze kunnen ontstaan na angstige momenten zoals bijvoorbeeld dat je bang bent iemand nooit meer te zien. Als je dat verdriet toestaat, dan komt er ruimte voor dankbaarheid en geluk. Geluk komt nooit tot stand zonder pijn. Net als dat dood en leven bij elkaar horen. Alles hangt met elkaar samen. Alles is een. Maar alles is ook voortdurend in beweging. Alles en iedereen is daarom “in wording” en nooit af.

Ecologische spiritualiteit

De reguliere westerse spiritualiteit start vanuit de zijnstoestand met yoga, meditatie, mindfullness etc. We beginnen actief met verstillen. Als we vanuit die zijnstoestand handelen, dan brengt dat soms geluksmomenten teweeg. Ecologische spiritualiteit start in het doen. Door je steeds meer te verwonderen over wat je ziet, voelt of hoort, begin je meer details te zien. Probeer het maar uit. Kijk maar naar een boom of een bloem in de vaas. Laat de details maar steeds meer op je inwerken. Blijf je verwonderen en je komt in dialoog met de natuur. Je kunt zelfs in gesprek gaan met die boom of bloem. Ook die andere weg brengt je op geluksmomenten.

De evolutie wordt verstoord door de mens

Waarom is ecologische spiritualiteit volgens de Blot belangrijk? De wereld verandert steeds sneller. De mens heeft volgens de Blot de evolutie verstoord.  De evolutie wordt beïnvloed door de vrijheid van de mens en wordt er ook door hersteld. De vrijheid van de mens is oppermachtig. Ecologische spiritualiteit is op een verantwoorde manier omgaan met deze vrijheid.

Paul doet het

Als Paul een vraag gesteld wordt, dan verschijnt er een aanstekelijke jongensachtige verschijning in het 92 jaar oude lichaam. Kwiek en opgewekt loopt hij de trap op in de collegezaal om dichterbij in gesprek te gaan. Paul geniet zichtbaar van vragen, ook van kritische vragen. Hij lijkt volledig in het moment aanwezig te zijn. De rest van de avond vult zich met dans, zang en lichaamswerk om de theorie die Paul opbrengt daadwerkelijk te ervaren.

Tip van Paul

De Blot sluit af met een tip voor ons: “probeer van je eigen leven verhalen te maken. Breng concrete verhalen uit je jeugd, uit je verleden, weer tot leven. Ontdek daarin je hele rijke momenten. Omdat het leven een verhaal is dat zich telkens herhaalt.”