Teamperformance trajecten

Inspirerende ‘vliegreizen’ om teamperformance en bevlogenheid te vergroten

Bevlogen en betrokken medewerkers maken het verschil in een organisatie. Tel daarbij op de toenemende concurrentie door globalisering en digitalisering. Ten slotte staan de (hiërarchische) structuren onder druk: zelfsturende teams zetten de trend. Het is duidelijk dat (project) managers, managementteams en andere leiders voor een uitdagende taak staan om in deze situatie het best uit mensen te halen. Bevlogen Teams helpt.

We bieden:

  • Aandacht voor focus en bevlogenheid in een team
  • Een duurzame oplossing bij ‘gedoe’ in teams
  • Behoudt van teamgeest en bevlogenheid tijdens veranderingen
  • Visieontwikkeling en de vertaling naar concrete doelen waar teamleden graag aan bijdragen
  • Reflecteren en verdiepen in een zakelijke context

 Bevlogen Teams levert:

  • Ondersteuning bij organisatieverandering
  • Duurzame samenwerking en betere teamperformance
  • Helderheid in rolverdeling en onderlinge afspraken
  • Verbinding tussen directie en werkvloer
  • Meer plezier!

Onze ‘vliegreizen’

In een vliegreis doorlopen we  9 fasen.

start-vlucht-landing

1 Briefing: kennismaking, contact en contract
2  Boarding: analyse op basis van gesprekken en ‘meelopen op de werkplek’. Wat is hier werkelijk gaande?
3 Taxiing: de afspraak over de exacte doelstelling en resultaat en de effort van alle betrokkenen.
4 Take-off: indien nodig ondersteuning bij visievorming die het hart raakt van medewerkers.
5  Flight: uitvoering van de voorgestelde interventies en begeleiding van de leidinggevende (gedrag – trainen van de verbeelding – technieken – inspiratie) op de werkvloer
6  Landing: teamworkshops: workshops o.a. in de vorm van vliegreizen.
7  Taxiing: bekrachtiging van afspraken, keuzes en condities
8  De-boarding: plan voor uitvoering en bijsturing.
9  De-briefing: evaluatie afronding en indien gewenst intervisie en/of individuele coaching.

Wij bieden een op de organisatie toegesneden oplossing aan in de vorm van diverse vluchten.

Hiernaast staan voorbeelden van in 2016 uitgevoerde teamperformance trajecten:

Voor startende teams: een vlucht naar het westen met een afdeling

Bevlogen Teams faciliteerde een reis naar het Westen. Het was een traject van 5 maanden voor het realiseren van de visie van de afdelingsmanager. Het traject bestond uit een reeks van individuele gesprekken en een teamdag.

Dialoog – respect voor elkaar – samenwerken – visie vertalen in concrete stappen

Voor stagnerende teams: vlucht naar het oosten met een directieteam

Een directieteam wilde beter samenwerken en het talent in het bedrijf volledig inzetten om de slagkracht te vergroten. In samenwerking met Sterkfactory, een van onze partners is een op maat programma ontwikkeld wat in drie dagdelen werd uitgevoerd.

Dialoog – op reis – reflecteren – waarderen van het verleden – zicht op de toekomst

“Mark is makkelijk benaderbaar en zowel betrokken bij mij als leidinggevende als bij het team. Hij kan zich goed inleven in wat je nodig hebt en wat er nodig is. Hij is direct en doortastend in zijn handelen en kan een situatie goed inschatten.”

Arnoud Terpstra, leidinggevende Schiphol Group, thuis in je team traject.